Autoprezentacja

Autoprezentacja

Zakres tematyczny szkolenia

  • Efekt pierwszego wrażenia
  • Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej
  • Emisja głosu
  • Umiejętności aktorskie a autoprezentacja
  • Wywieranie wrażenia
  • Rola zaangażowania

Szczegółowa tematyka szkolenia

Szczegółowy program szkolenia przedstawiamy po przeprowadzeniu w Państwa Firmie indywidualnej diagnozy potrzeb szkoleniowych w oparciu o Metodę CDP.
→ METODA CDP
→ PROSZE O DODATKOWE INFORMACJE

Sugerowany czas trwania szkolenia

2 dni

Wielkość grupy

6-15 osób

Metody pracy

Wykorzystujemy interaktywne metody kształcenia i rozwoju kompetencji. Nasze działanie opieramy na aktywności uczestników szkolenia.