Automotywacja

Automotywacja

Zakres tematyczny szkolenia

  • Wewnętrzne źródła motywacji
  • Ambicja i aspiracje zawodowe
  • Umiejscowienie poczucia kontroli
  • Umiejętność planowania
  • Kiedy pojawia się satysfakcja

Szczegółowa tematyka szkolenia

Szczegółowy program szkolenia przedstawiamy po przeprowadzeniu w Państwa Firmie indywidualnej diagnozy potrzeb szkoleniowych w oparciu o Metodę CDP.
→ METODA CDP
→ PROSZE O DODATKOWE INFORMACJE

Sugerowany czas trwania szkolenia

2 dni

Wielkość grupy

6-15 osób

Metody pracy

Wykorzystujemy interaktywne metody kształcenia i rozwoju kompetencji. Nasze działanie opieramy na aktywności uczestników szkolenia.