Asertywność

Asertywność

Zakres tematyczny szkolenia

  • Metody radzenia sobie z agresją
  • Destrukcyjne znaczenie zachowań uległych
  • Wyrażanie i przyjmowanie opinii, pozytywnych i negatywnych
  • Radzenie sobie z krytyką
  • Model asertywnej komunikacji

Szczegółowa tematyka szkolenia

Szczegółowy program szkolenia przedstawiamy po przeprowadzeniu w Państwa Firmie indywidualnej diagnozy potrzeb szkoleniowych w oparciu o Metodę CDP.
→ METODA CDP
→ PROSZE O DODATKOWE INFORMACJE

Sugerowany czas trwania szkolenia

2 dni 

Wielkość grupy

6-15 osób

Metody pracy

Wykorzystujemy interaktywne metody kształcenia i rozwoju kompetencji. Nasze działanie opieramy na aktywności uczestników szkolenia.