Sprawdzone rozwiązania

Analiza Transakcyjna

ANALIZA TRANSAKCYJNA

Teoria i narzędzia AT mają szerokie zastosowanie w różnych obszarach życia codziennego: zarządzaniu, doradztwie, rozwoju osobistym, relacjach międzyludzkich, szkolnictwie.

Koncepcja AT łączy w sobie możliwość jednoczesnego obserwowania i analizowania tego, co dzieje się pomiędzy jednostkami (np. pracownikami w firmie), grupą lub grupami, a całym systemem, czyli organizacją. Sukcesy organizacji w znakomitej mierze są determinowane przez pracujące w niej osoby. Komunikacja w zespole, relacje między pracownikami  i szefem, motywacja, identyfikacja z firmą to elementy, które wpływają na osiągane wyniki.  Czynniki te odpowiadają tak za sukcesy jak i porażki.

AT to kompleksowe podejście, które pozwala na diagnozowanie nie tylko procesów komunikacji między ludźmi, ale również procesów funkcjonujących w organizacji. Dzięki temu możliwe jest planowanie i wprowadzanie zmian, które przyczynią się do poprawy funkcjonowania przedsiębiorstw.

ANALIZA TRANSAKCYJNA A ZARZĄDZANIE

U podstaw AT leży założenie, iż każdy człowiek posiada trzy stany ja: Rodzic, Dorosły i Dziecko i w danym momencie znajduje się w jednym z nich. Analiza, rozpoznawanie i diagnozowanie stanów ja, umożliwia zrozumienie stron komunikujących się, pomaga w rozwiązywaniu problemów i szukaniu rozwiązań.

Stany ja a funkcjonowanie i działanie organizacji.

  • Ja rodzicielskie
  • Ja dorosłe
  • Ja dziecięce

„Rodzic” w funkcjonowaniu firmy określa normy i zasady panujące w organizacji, wszelkiego rodzaju weryfikację celów, kontrolę, audyty, również to, w jaki sposób organizacja dba o swoich pracowników, jaki ma system motywacyjny, misję, hierarchię wartości. Gdy braknie stanu Rodzic w kontekście zarządzania może pojawić się chaos organizacyjny, duże rozluźnienie, rozmycie odpowiedzialności czy brak realizacji celów.

„Dorosły” to procedury i ich jakość, technologie, PR, know-how, komunikacja i kanały przepływu informacji. Dorosły z definicji jest stonowany i analityczny, zgłębia i wyciąga wnioski, jest rozważny i szuka najlepszych rozwiązań. Brak tego stanu w zarządzaniu organizacją może się objawiać powstawaniem i narastaniem konfliktów, przedmiotowym traktowaniem pracowników czy brakiem rzetelnej komunikacji.

„Dziecko” to stan, który określa kreatywność pracowników, spontaniczne działanie, entuzjazm, relacje między współpracownikami. W negatywnym aspekcie może objawiać się zbyt dużą dozą emocjonalności, czasami konfliktami.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na www.analizatransakcyjna.com