Aktualności

REALIZUJEMY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

16-02-2018
Głównym założeniem realizowanego projektu jest wsparcie procesów rekrutacyjnych, szkoleniowych i zarządczych w organizacjach.

Firma Personel Profit sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich-Wzrost konkurencyjności firmy Personel Profit Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu weryfikacji kompetencji online

Celem projektu jest  wprowadzenie systemu umożliwiającego wdrożenie nowej innowacyjnej usługi polegającej na poddaniu badanej osoby ocenie kompetencji i predyspozycji zawodowych oraz zawodowej ocenie ewaluacyjnej.
Ocena końcowa będzie weryfikowana i zestawiana z aktualną sytuacją na rynku w tym profilami innych przebadanych w systemie. Do głównych założeń funkcjonowania systemu należą wsparcie procesów rekrutacyjnych, szkoleniowych i zarządczych w organizacjach.

Dofinansowanie projektu z UE:  372 400,00

Wartość projektu 934.00 PLN

Okres realizacji projektu: 2017-11-01  do  2018-11-30