Aktualności

Profit Game - nasza strategiczna gra szkoleniowa dla menedżerów

15-10-2021
Zapraszamy do zapoznania się z naszą nową, autorską, strategiczną grą szkoleniową dla menadżerów.

     

Profit Game         to gra szkoleniowa,  która kładzie  nacisk na szeroko pojęty empowerment a w szczególności na wzmocnienie kompetencji rozwijania i motywowania podwładnych pracowników, myślenia strategicznego w kontekście wyniku finansowego  jak i utrzymania pracowników w firmie w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Gra dedykowana jest pracownikom z poziomów:
-  kadra zarządzająca średniego i wyższego szczebla
-  project managerowie
-  pracownicy działów HR
-  pracownicy, którzy powinni zrozumieć ekonomiczno – rynkowy aspekt zarządzania
kapitałem ludzkim organizacji

Celem gry jest rozwój kompetencji osób uczestniczących w rozgrywce z zakresu:
-  Przywództwo i zarządzanie
-  Zarządzanie strategiczne
-  Zarządzanie zmianą i reagowanie na zmianę
-  Radzenie sobie z niejednoznacznością

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z opiekunem projektu:

Szymon Borucki
borucki@personelprofit.com.pl
tel. stac. 58 550 45 10
tel. kom. 609 116 918

więcej informacji znajdą Państwo w załączniku