Aktualności

Jak budować dobre relacje w zespole? Poznaj 6 mądrych nawyków.

10-11-2017
Nikt nie chce codziennie chodzić do pracy i spędzać powolnie mijających godzin z szefem, którego nie lubi. Żaden tez rozsądny szef/lider zespołu nie chce utrzymywać złych relacji z członkami swojego zespołu. Pojawia się zatem pytanie, dlaczego tak wiele relacji między członkami zespołu i ich szefami stanowi główną przyczynę, dla której ludzie są nieszczęśliwi w pracy?

Większość liderów dokonuje błędnego równania 

Przeważająca większość liderów wierzy, że to członkowie zespołu są odpowiedzialni za relacje, jakie panują między nimi. Takie przekonanie sprawia, że odsuwają oni na barki swojej drużyny takie wartości, jak: godność, zaufanie, szacunek i etykę pracy.


Jak wygląda prawidłowe równanie?

To liderzy są odpowiedzialni za relacje z każdym członkiem swojego zespołu.
W tym drastycznie odmiennym podejściu liderzy są świadomi tego, że to oni są odpowiedzialni za budowanie relacji opartych na zaufaniu, szacunku, etyce pracy, wybaczaniu i odpowiedzialności. Tacy leaderzy tworzą modele zachowań, jakie chcieliby widzieć u swoich pracowników, komunikują się ze swoim zespołem I pozwalają członkom swojego zespołu, aby wybrali, zapoznali się czy też zmienili ustanowione standardy. Nie oznacza to jednak, że utrzymanie dobrych relacji leży tylko po jednej stronie, jednak to leader przejmuje inicjatywę i odpowiedzialność za to. 
Jak zatem sprawić, żeby było dobrze w zespole? 

Poznaj 6 mądrych nawyków, które możesz wykorzystać, aby wzmocnić relacje:


Odsuń swoje ego
Ryan Holiday, autor „Ego, to Wróg” określa ego jako „niezdrową wiarę we własne znaczenie. Potrzeba bycia lepszym idąca poza jakąkolwiek sensowną użyteczność”. Jeśli taki jesteś, twoi ludzie nie będą chcieli podążać za tobą ani ciężko pracować dla ciebie.  Cy Wakeman, autora książki „No Ego” powiedziała: „Ego filtruje świat, który niszczy twój związek z rzeczywistością”. Jeśli potrafisz usunąć ego z równania,  usuniesz bariery w twoich relacjach ze swoim zespołem.

Skoncentruj się na zaufaniu każdego członka Twojego zespołu
Zaufanie budowane jest pomiędzy liderem a członkiem zespołu przez działania i zachowanie lidera, a nie na odwrót. Ludzie ocenią Twoją wiarygodność na podstawie Twojego działania, wiedzy i umiejętności dzielenia się swoją wiedzą z każdym członkiem zespołu.

Bądź dobrym trenerem
Michael Bungay Stanier mówi, że każdy lider może być lepszym trenerem i zaleca „ staying curious a little bit longer and rushing to advice-giving a little bit slower ".  Pozytywne nastawienie oddziałuje na Twoje relacje z ludźmi na zasadzie coachingu w zakresie zmniejszenia luk kompetencyjnych.

Odłóż swój telefon podczas rozmowy
Nikt nie lubi, kiedy inna osoba odbiera telefon, sprawdza coś w swoim telefonie w trakcie rozmowy. Kiedy tak się dzieje, dajemy do zrozumienia, że sprawy omawiane na spotkaniu, są mniej ważne od tego, co aktualnie wyświetla się w telefonie.  

Bądź dobrym przykładem
Bardzo ważna zasada.  Ludzie obserwują lidera, wszystko co robi i nie ma znaczenia, czy mu się to podoba, czy nie. Tak więc to, jak działasz i odnosisz się do innych, jest dokładnie tym, jakie działania w zachowaniu otrzymasz od swojego zespołu.

Poproś o opinię na swój temat
Jest to bardzo ważne w budowaniu dobrych relacji. Ludzie będą wiedzieć, że liczysz się z ich zdaniem i ich opinie mają znaczenie. Pokornie przyjmuj opinie i weź je pod uwagę, nie przyjmuj postawy defensywnej, bo w ten sposób raczej nie poprawisz relacji ze swoim zespołem.