Sprawdzone rozwiązania

AKADEMIA TRENERA

Opis:

W ramach projektu Akademia Trenera zaplanowane prace dzielimy na 2 etapy:

Wśród celów nadrzędnych, które realizujemy w trakcie projektu znajdują się odpowiednio:

§ Wyposażenie uczestników w kompetencje pozwalające na dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym, ze szczególnym naciskiem na umiejętności niezbędne do samodzielnego planowania, konstruowania i prowadzenia szkoleń.

§ Wypracowanie z uczestnikami umiejętności niezbędnych do przygotowywania i opracowywania materiałów szkoleniowych (materiały dla uczestników szkoleń, pre-testy, testy weryfikujące wiedzę).

§ Wypracowanie kompetencji uczestników w obszarze efektywnego i atrakcyjnego uczenia człowieka dorosłego.

§ Przygotowanie uczestników szkolenia do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami szkoleniowymi (trudny uczestnik szkolenia, zmiana postaw uczestników szkolenia).

Projekt „Akademia Trenera" będzie prowadzony wyłącznie metodami interaktywnymi, nastawionymi na aktywne uczestnictwo w szkoleniach.
 
Grupa docelowa:

Projekt Akademia Trenera skierowany jest do osób odpowiedzialnych za opracowywanie koncepcji, przygotowywanie materiałów i prowadzenie szkoleń, prezentacji itp. to jest do Trenerów Wewnętrznych, Produktowych, Instruktorów, Opiekunów Klienta.

Zakres merytoryczny AKADEMII TRENERA:

Lp.

 

TEMAT SZKOLENIA

 

Moduł 1

 

TECHNIKI PROWADZENIA EFEKTYWNYCH PREZENTACJI I SZKOLEŃ
(STRUKTURA SZKOLENIA, WYKORZYSTANIE TECHNIK PREZENTACYJNYCH)

Moduł 2

 

PRZYGOTOWYWANIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH
(KONSPEKT SZKOLENIA, MATERIAŁ DLA UCZESTNIKA, PRE-TEST, TEST SPRAWDZAJĄCY POZIOM WIEDZY)

Moduł 3

 

TECHNIKI UCZENIA CZŁOWIEKA DOROSŁEGO
(METODY PRZEKAZYWANIA WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KSZTAŁTOWANIA KOMPETENCJI)

Moduł 4

 

TRUDNE SYTUACJE SZKOLENIOWE
(RADZENIE SOBIE Z WŁASNYM STRESEM, METODY POSTĘPOWANIA Z TRUDNYM UCZESTNIKIEM)

Narzędzia:

  • manual technik prezentacyjnych
  • formatka konspektu szkolenia
  • standard materiałów szkoleniowych
  • manual technik pracy z dorosłymi
  • metodologia pracy z trudnym uczestnikiem.

Zmierzony efekt:

1.Standaryzacja pracy trenerskiej ponad 500 instruktorów.
2.Podniesienie poziomu kompetencji trenerskich pracowników.
3.Wdrożenie indywidualnie opracowanych narzędzi.
4.Podniesienie zmierzonej efektywności szkoleń.
5.Podniesienie zadowolenia uczestników ze szkoleń.