Sprawdzone rozwiązania

Akademia mistrza - szkolenia dla kierowników, pracowników produkcji

1. TEMAT SZKOLENIA:
Rozwój kompetencji kierowniczych zarządzających niższego/średniego szczebla

2. ADRESAT SZKOLENIA:
Prezentowany projekt szkoleniowy kierujemy do kadry kierowniczej średniego i niższego szczebla.

Grupę szkoleniową tworzą mistrzowie / brygadziści / kierownicy liniowi, którzy bezpośrednio zarządzają zespołem pracowniczym.

3.WIELKOŚĆ GRUPY:
Jedna grupa szkoleniowa: od 8 do 15 osób.

4. ZAKRES PROJEKTU:

Projekt szkoleniowy składa się z czterech, dwudniowych szkoleń.

Proponowany zakres merytoryczny szkoleń to odpowiednio:
SZKOLENIE 1 – MISTRZ, JAKO MENEDŻER I LIDER.
SZKOLENIE 2 – ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM. KONFLIKT W ZESPOLE.
SZKOLENIE 3 – MOTYWOWANIE ZESPOŁU. AUTOMOTYWACJA KIEROWNIKA.
SZKOLENIE 4 – ROZMOWA OCENIAJĄCA PRACOWNIKA.

Projekt skupi się na rozwinięciu podstawowych i kluczowych kompetencji menedżerskich.

W trakcie szkolenia uczestnicy:

 • Wykonają pracę nad zmianą własnych postaw – z biernej i reaktywnej, w kierunku proaktywnej i odpowiedzialnej.
 • Zdobędą kompetencje w zakresie określania i komunikowania celów podległym pracownikom.
 • Wypracują umiejętności motywowania i angażowania personelu w realizację celów.
 • Określą metody adekwatnego reagowania na opór pracowników, związany z przedstawianymi celami.
 • Zdobędą wiedzę w zakresie monitoringu i kontrolowania poziomu realizacji celów.
 • Przepracują metody nagradzania pracowników za realizację określonych celów.
 • Przećwiczą sposoby analizowania przyczyn braku realizacji celów oraz reagowania na tę sytuację.
 • Wypracują techniki przekazywania informacji zwrotnej, zarówno pozytywnej (chwalenie), jak i negatywnej (wyrażanie dezaprobaty).
 • Zdobędą wiedzę na temat procesu oceny pracownika w szerszym kontekście zarządzania ludźmi.
 • Wypracują wszystkie niezbędne narzędzia i procedury konieczne do efektywnego oceniania pracowników, dostosowane do specyfiki pracy.
 • Poznają i przećwiczą techniki niezbędne do rozliczania zadań podczas bieżących  rozmów oceniających.
 • Poznają i nauczą się unikać najczęstszych błędów w procesie oceny pracownika.
 • Nauczą się korzystać z systemu ocen pracowniczych przy planowaniu ścieżki rozwoju pracowników.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem Akademia Mistrza prosimy o kontakt. Zorganizujemy dla Państwa szkolenie zamknięte w miejscu zgodnym z Państwa życzeniami i preferencjami. Zapraszamy również do zapoznania się z informcjami dotyczącymi szkoleń otwartych, aktualnie organizujemy je w następujących lokalizacjach: Poznań, Wrocław, Gdańsk, Katowice i Warszawa. Organizujemy także szkolenia w wersji on-line.

 

 

Poznań, Wrocław, Gdańsk, Katowice i Warszawa.

Pliki do pobrania